Buurtpreventie

Beste buurtgenoot en deelnemer van de BuurtPreventieApp van Buurtvereniging Harlekei. Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de BuurtPreventieApp! Hiermee draagt u bij aan een veiligere buurt. In deze brief vindt u enkele huisregels, voorwaarden en gebruikerstips voor de BuurtPreventieApp. Hierdoor kunnen we de BuurtPreventieApp optimaal gebruiken waarvoor deze bedoeld is. De regels en voorwaarden kunnen voor verbeteringen door het bestuur van de Harlekei worden aangepast. Mocht u tips, klachten, aanpassingen of opmerkingen hebben over de BuurtPreventieApp, dan kunt u die per email sturen aan:
harlekei@verenigingen-ijzendoorn.nl.

Deelnemersvoorwaarden

 1. Gebruik deze WhatsApp groep alleen waarvoor deze bedoeld is en niet voor onderling contact en/of privéberichten.
 2. De BuurtPreventieApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer er een melding gedaan wordt bij 112.
 3. Gebruik de BuurtPreventieApp volgens de SAAR-afkorting:
  • S = Signaleer.
  • A = Alarmeer 112 (geen spoed bel 0900-8844).
  • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
  • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon.
 4. De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte verstoren (‘de zaak stuk maken’). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s. Maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 5. Let op het taalgebruik: niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 6. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.
 7. T.b.v. het verstrekken van een signalement is het versturen van foto’s van een verdachte toegestaan, wanneer dit voor de melding noodzakelijk of van meerwaarde is.
 8. Omschrijf in de melding duidelijk de daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en voertuiginformatie.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Het lid van de groep is woonachtig in de wijk van de groep (met uitzondering van wijkagent en/of beheerders van groepen van nabijgelegen WhatsApp groepen).

Het niet houden aan de afspraken en regels kan leiden tot verwijdering uit de groep.

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van het bestuur van buurtvereniging Harlekei, eventueel in samenspraak met de politie en gemeente.

Een melding doen

 1. Omschrijf duidelijk waarvoor u een melding doet.
 2. Vermeld de locatie en of de politie al op de hoogte is gebracht – meerdere keren 112 bellen heeft namelijk geen zin.
 3. Omschrijf kenmerken van het verdachte ‘object’.
  • Denk bij personen aan lengte, geslacht, huidskleur, kleding etc.
  • Bij voertuigen: kenteken, soort auto, kleur van de auto, merk etc.

Aan het eind van een melding zal één van de beheerders de melding afsluiten met een bericht.

Tips

 1. Meld een (poging tot) inbraak ook altijd via 112! De meldkamer zal u dan vragen aan de lijn te blijven totdat de politie arriveert.
 2. Stel voor de BuurtPreventieApp een andere ringtone in. Bij voorkeur een luide ringtone, die u ook ’s nachts goed kunt horen.

Heeft u tips of vragen? Stel ze gerust via harlekei@verenigingen-ijzendoorn.nl

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor de BuurtpreventieApp, klik dan hier.

Alvast bedankt voor uw inzet voor een veiligere buurt!

Het bestuur van Buurtvereniging Harlekei