Wie is “Harlekei”

Buurtvereniging “Harlekei” maakt het levendig en gezellig in de oostelijke wijk van het dorp Ijzendoorn (Gld).

Deelname aan diverse ontspannende activiteiten zorgt ervoor dat de buurtbewoners meer op elkaar betrokken raken.

Wat we zoal organiseren? Een bbq, dauwtrappen en boogbouw iedere 5 jaar.

Activiteiten waar eenieder aan deel kan nemen.

De activiteiten worden allemaal door en voor de buurt uitgevoerd. De kosten worden uit de opbrengst van de jaarlijkse rommelmarkt betaald waar wij als buurtvereniging ook mensen aan moeten leveren.

Is opgave gewenst, dan gaat de brief vergezeld van een aanmeldingsformulier.